MASADA

Là nhà sản xuất các sản phẩm kích di động thủy lực cho ngành ô tô, MASADA hiện đang cung cấp những sản phẩm trong nhiều lĩnh vực khác nhau.


Khởi đầu vào năm 1946, MASADA đã đi tiên phong phát triển các loại kích và các thiết bị bảo trì kết hợp những ý tưởng và công nghệ kỹ thuật mới vào trong sản xuất, MASADA đã tham gia vào các lĩnh vực công nghiệp từ khi mới thành lập.


Trong việc phát triển sản phẩm, MASADA luôn đặt trọng tâm trên quan điểm của người sử dụng sản phẩm "sự an toàn và mức độ thân thiện của sản phẩm đối với người sử dụng" là ưu tiên hàng đầu. MASADA luôn cố gắng tốt nhất để sản xuất ra những sản phẩm mà bất cứ người nào cũng có thể sử dụng và tùy theo mục đích riêng. Hơn nữa, giá trị mà MASADA chú trọng hơn chính là theo đuổi sự an toàn, từ mục đích sử dụng sản phẩm đến đời sống con người, đó chính là động lực để họ có thể tạo ra những sản phẩm đáng tin cậy.


Mỗi dòng sản phẩm của MASADA được sử dụng trong hàng loạt lĩnh vực ở nội địa và nước ngoài và nhận được sự tán dương từ tất cả các bên sử dụng. MASADA sẽ tiếp tục phát triển và cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao hơn nữa, MASADA muốn hỗ trợ tốt nhất cho công việc của bạn.